Σπίτι > Νέα > Νέα του κλάδου

Εγκατάσταση υποσταθμού τύπου Box και cheme

2023-12-01

1 Ανασκαφή θεμελίωσης


Υιοθετείται η μέθοδος της μηχανικής εκσκαφής και η χειρωνακτική συνεργασία με την εκσκαφή για τηνκιβώτιο μεταβλητό λάκκο θεμελίωσης, και η κλίση της κλίσης του λάκκου θεμελίωσης είναι 1:1 κατά την εκσκαφή. Το βάθος εκσκαφής του εκσκαφέα είναι στο φέρον στρώμα και το υπόλοιπο μέρος καθαρίζεται χειροκίνητα έως ότου η εκσκαφή φτάσει στον ενσωματωμένο επίπεδο χάλυβα πυθμένα. Το πλάτος του νεροχύτη είναι 100mm.2 Μηχανική Γείωσης


Προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού, ο επίπεδος χάλυβας εκτείνεται περίπου 1 μέτρο από το ανώτερο στρώμα της θεμελίωσης. Το επίπεδο ατσάλινο μήκος της αγκαλιάς δεν είναι μικρότερο από 100 mm, συγκόλληση τουλάχιστον τριών άκρων, συγκόλληση για αντιδιαβρωτική επεξεργασία. Γείωση και κατασκευή σύμφωνα με τη μηχανική εγκατάστασης κατασκευής Atlas JD1-305, όλοι οι συνδετήρες που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ. Η αντίσταση γείωσης του θαλάμου διανομής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 bar και η λειτουργία συγκόλλησης της κατασκευής του δικτύου γείωσης πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες.
3 Κατασκευή μαξιλαριού


Σε αυτό το έργο, 100 παχύ μαξιλάρι από σκυρόδεμα C15 χρησιμοποιείται ως μαξιλάρι θεμελίωσης και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η επιπεδότητα της επιφάνειας του μαξιλαριού κατά την κατασκευή του μαξιλαριού. Ο ξυλότυπος θεμελίωσης αυτού του έργου υιοθετεί ξύλινο καλούπι. Το ξύλινο καλούπι είναι ενισχυμένο με χαλύβδινους σωλήνες και η θέση του θεμελίου θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά κατά την κατασκευή για να αποφευχθεί η μετατόπιση του προτύπου.

4 Δέσιμο των χαλύβδινων ράβδων βάσης


Η κάτω πλάκα είναι πάχους 200mm και διπλής στρώσης αμφίδρομου χάλυβα Φ14@200. Η παραγωγή και το δέσιμο των χαλύβδινων ράβδων θα πρέπει να κατασκευαστεί αυστηρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και η επόμενη διαδικασία μπορεί να κατασκευαστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση του δέσιμου και της αποδοχής.5. Έκχυση σκυροδέματος θεμελίωσης


Σε αυτό το έργο, το σκυρόδεμα C25 χρησιμοποιείται για την πλάκα βάσης του μετασχηματιστή κουτιού. Κατά τη διαδικασία έκχυσης, τα δείγματα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας έκχυσης σκυροδέματος. Τα σημεία εισαγωγής των δονητών πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια της έκχυσης, ειδικά το σκυρόδεμα κοντά στον ενσωματωμένο επίπεδο χάλυβα για να εξασφαλίζεται η συμπύκνωση. Αφού χυθεί το σκυρόδεμα θεμελίωσης, η επιφάνεια φωτίζεται και σχηματίζεται μια ορισμένη κλίση στην κοιλότητα του νερού δίπλα στο θεμέλιο και η κοιλότητα του νερού γέρνει προς την κατεύθυνση της εξόδου λυμάτων.

6 Σύστημα αποχέτευσης θεμελίωσης και τοίχοι τοιχοποιίας


Προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή νερού στο λάκκο κατά την κατασκευή βροχής και χιονιού, με αποτέλεσμα τη διάβρωση του εξοπλισμού, απαιτείται η κατασκευή ενός τοίχου από τούβλα πλάτους 370 και ύψους 2450 mm κατά μήκος της περιμέτρου του λάκκου θεμελίωσης, θάψιμο διάμετρος 110mm στην κορυφή και πάχος τοιχώματος 2mm. Συνδέστε το καλώδιο σφιχτά με βαμβακερό μετάξι αφού περάσετε το σπείρωμα του σωλήνα ή άλλο πυρίμαχο. Και κάντε 1:2,5 τσιμεντοκονία αδιάβροχη επίστρωση εσωτερικά και εξωτερικά, πάχους 20mm, το κονίαμα απαιτείται να είναι γεμάτο, δεν πρέπει να υπάρχουν κενά. Ο τοίχος συντήρησης παρέχεται με χαλύβδινη σκάλα, η οποία έχει δύο κάθετες νευρώσεις από Φ22 και χάλυβα τριών επιπέδων, και η σκάλα είναι δευτερεύοντος χάλυβας Φ14, με απόσταση 200mm. Η κάτω δεξαμενή νερού συνδέεται με τον ενσωματωμένο σωλήνα αποχέτευσης.7 Πρεσάρισμα οροφής σκυροδέματος


Η επάνω επιφάνεια του τοίχου από τούβλα καλύπτεται με σκυρόδεμα 370*200, η ​​κορυφή είναι σκυρόδεμα C25, ο διαμήκης χάλυβας είναι 4Φ14 και ο συνδετήρας είναι 2 χάλυβας Φ14@200. Η άκαμπτη πλάκα 200*200*12 είναι ομοιόμορφα ενσωματωμένη στην κορυφή της πρέσας και το άγκιστρο νυχιών (στρογγυλό ατσάλι 4 Φ14, L=15cm) είναι θαμμένο στη δακτυλιοειδή δοκό στο πίσω μέρος της ενσωματωμένης άκαμπτης πλάκας. Όταν το ύψος τοιχοποιίας του τοίχου από τούβλα δεν υπερβαίνει τα 20 mm, αρχίζει η έκχυση του καλουπιού στήριξης.8 Μέτρα διασφάλισης ποιότητας


1. Μετά την εγκατάσταση της συσκευής γείωσης, η αντίσταση γείωσης μπορεί να ελεγχθεί μόνο όταν η υγρασία του εδάφους φτάσει τις προδιαγραφές σε καθαρό καιρό. Εάν υπάρχει συσκευή γείωσης της οποίας η τιμή αντίστασης γείωσης δεν πληροί τις απαιτήσεις, ο αντίστοιχος πόλος γείωσης και ο δίαυλος γείωσης θα πρέπει να προστεθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς έως ότου η τιμή αντίστασης γείωσης πληροί τις απαιτήσεις σχεδιασμού.


2. Το ύψος της τοιχοποιίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,2 m την ημέρα.


3. Κατά την επίχωση της γης, ελέγχετε αυστηρά τη χρήση υλικών επίχωσης και μην περιέχουν φυτικά υπολείμματα, σκουπίδια και άλλους γεμιστήρες.


4. Η επίχωση χωματουργικών εργασιών πρέπει να συμπιέζεται σε στρώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς για να διασφαλιστεί η συμπαγής επίχωση.


5, η γωνία της τοιχοποιίας πρέπει να τοποθετηθεί ταυτόχρονα. Όταν η τοιχοποιία δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα, θα πρέπει να αφεθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.


6, η προσωρινή τρύπα κατασκευής στον τοίχο, η πλευρά της από τη διασταύρωση του τοίχου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 500 mm, το καθαρό πλάτος της τρύπας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 m.


9 Μέτρα Ασφαλείας


Πριν από την κατασκευή, ο υπεύθυνος κατασκευής θα πρέπει να κάνει μια ειδική αποκάλυψη τεχνικής ασφάλειας στον χειριστή.


Ο επιτόπιος ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει προστατευτικά διαρροής και τα καλώδια πρέπει να είναι αξιόπιστα μονωμένα.


Το προσωπικό κατασκευής στο λάκκο θεμελίωσης, ειδικά το προσωπικό κατασκευής αποχετεύσεων, πρέπει να κάνει καλή δουλειά στα αντικραδασμικά μέτρα, να φορά μονωτικά γάντια, να φορά μονωτικά παπούτσια.


Πριν από την αφαίρεση του ξυλότυπου, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η αντοχή του σκυροδέματος πληροί τις απαιτήσεις και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αφού εγκριθεί η αίτηση κατεδάφισης. Πρέπει να υπάρχει αναφορά αντοχής σκυροδέματος και η αντοχή του σκυροδέματος δεν πληροί τις απαιτήσεις.


Η επιθεώρηση ασφαλείας πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την τοιχοποιία και η κατασκευή θα πραγματοποιείται μόνο αφού το περιβάλλον λειτουργίας του εργοταξίου, τα μέτρα ασφαλείας, ο προστατευτικός εξοπλισμός και τα μηχανήματα πληρούν τις απαιτήσεις.


Κατά την κατασκευή τοίχων πρέπει να τοποθετούνται σκαλωσιές.


Το ύψος των στοιβαγμένων τούβλων στο ικρίωμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 δερμάτινα πλαϊνά τούβλα και ο χειριστής στην ίδια σανίδα σκαλωσιάς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο άτομα.


Η τοιχοποιία δεν πρέπει να καταπατείται κατά την κατασκευή.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept